pihak lawan

Maksud: Kumpulan yang menjadi lawan

berkongsi