pintu darurat

Maksud: Pintu khas yang digunakan semasa kecemasan

berkongsi