pintu terbuka

Maksud: Membenarkan penanaman modal asing dalam negeri

berkongsi