pintu salah

Maksud: Jendela pada dinding istana

berkongsi