pipit tuli makan berhujan, tak dihalau padi habis, hendak dihalau kain basah

Maksud: Serba salah untuk menyelesaikan pekerjaan yang sulit (jika diteruskan pun berbahaya)

berkongsi