pipit sama pipit, yang enggang itu sama enggang juga

Maksud: Perjodohan atau persahabatan akan sempurna kalau sama darjat

berkongsi