pisang salai

Maksud: Pisang yang diasapi

berkongsi