pulang pohon

Maksud: Mengadakan kenduri untuk orang yang telah meninggal.

berkongsi