pulang nama

Maksud: Mati di negeri asing atau dalam perjalanan

berkongsi