rambut sudah dua macam

Maksud: Orang yang sudah setengah umur

berkongsi