ranap pertulang ijuk penebal

Maksud: Pencarian tambahan (bukan untuk penghidupan)

berkongsi