rapat raksasa

Maksud: Perhimpunan yang sangat besar.

berkongsi