rantau jauh tidak terulangi, rantau dekat tidak terkendanai

Maksud: Perihal seseorang yang sangat tua yang tidak terturutkan lagi oleh sanak saudaranya

berkongsi