redup atau panas keras

Maksud: Hidup atau mati, untung atau rugi, beradu nasib sahaja

berkongsi