rumah gedang ketirisan

Maksud: Perihal seorang perempuan yang kurang membawa bahagia kepada suami

berkongsi