rumah haram

Maksud: Rumah yang didirikan di atas tanah kerajaan atau milik orang lain tanpa izin

berkongsi