rumah kilat

Maksud: Rumah yang didirikan diatas tanah kerajaan atau milik orang lain tanpa izin

berkongsi