rumah jaga

Maksud: Pondok bagi orang berkawal

berkongsi