rumah panas

Maksud: Rumah yang mendatangkan bencana

berkongsi