rumah palas

Maksud: Menara tinggi yang digunakan sebagai tempat meninjau atau mengawal

berkongsi