rumah potong

Maksud: Tempat penyembelihan binatang

berkongsi