rumah terbakar tikus habis lari

Maksud: Apabila berlaku kesusahan dalam sesebuah tempat, rakyatnya akan melarikan diri ke tempat lain. mengungsi = pergi menyelamatkan diri ke tempat yang aman

berkongsi