sahaja basahan

Maksud: Sudah menjadi kebiasaan

berkongsi