sahabat pena

Maksud: Sahabat yang berhubung dengan cara berutus surat

berkongsi