sakit baka

Maksud: Penyakit yang diwarisi

berkongsi