sakit kepala panjang rambut, patah selera banyak makan

Maksud: Pada lahirnya tidak suka tetapi sebenarnya suka sekali

berkongsi