sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk

Maksud: Sama-sama bertanggungjawab

berkongsi