salah cotok melantingkan

Maksud: Sesuatu perbuatan yang salah itu harus dibetulkan

berkongsi