salah dengar

Maksud: Salah menerima perkataan orang

berkongsi