salah kira

Maksud: Silap dalam membuat sesuatu keputusan atau sangkaan

berkongsi