salah pakai

Maksud: Berasa keliru untuk memakainya

berkongsi