salah pedoman

Maksud: Mengikut jalan yang sesat

berkongsi