salah periksa

Maksud: Melakukan sesuatu yang tidak kena pada tempatnya

berkongsi