salah perasaan

Maksud: Berasa tidak senang

berkongsi