salah piantan

Maksud: Usaha seseorang menjadi sia-sia sahaja kerana salah waktu

berkongsi