salah pilih

Maksud: Pilihan yang tidak tepat

berkongsi