salah semat

Maksud: Salah faham atau salah mengerti.

berkongsi