salah sangka

Maksud: Tersilap membuat ramalan atau dugaan

berkongsi