sambil lalu

Maksud: Dengan tidak sepenuh hati

berkongsi