sampai seru

Maksud: Tiba masanya untuk bertindak atau melakukan sesuatu

berkongsi