santan masuk ke pasu, hampasnya tumpah ke tanah

Maksud: Ketika berguna disayangi, sesudah tidak berguna dibuang

berkongsi