satu hadap bagai kukuran

Maksud: Orang yang mahir dalam satu pekerjaan sahaja

berkongsi