satu kapal dua nakhoda

Maksud: Satu pekerjaan dua orang yang mengarahkannya

berkongsi