saudara baru

Maksud: Orang yang baru memeluk agama Islam.

Contoh ayat: Salmiah Abdullah merupakan saudara baru dan kita perlu membimbingnya mendalami ilmu agama.

berkongsi