saudara rapat

Maksud: Sanak saudara yang rapat pertaliannya, saudara dekat

berkongsi