saudara tiri

Maksud: Saudara yang hanya seibu atau sebapa sahaja

berkongsi