sebab pulut santan binasa sebab mulut badan binasa

Maksud: Perkataan yang tajam itu kerap kali mendatangkan kecelakaan kepada diri sendiri

berkongsi