sedencing bagai besi, seciap bagai ayam

Maksud: Mengerjakan sesuatu bersama-sama (baik ringan mahupun berat)

berkongsi