sedepa jalan ke muka, setelempap jalan ke belakang

Maksud: Hal orang yang maju ke muka untuk mencapai cita-citanya

berkongsi