seiring bertukar jalan, seia bertukar sebut

Maksud: Orang yang setujuan maksud atau faham tetapi berlainan cara melaksanakannya

berkongsi